Odwrócona hipoteka – pieniądze dla seniora
Kredyty Hipoteczne

Odwrócona hipoteka – pieniądze dla seniora

Błyskawiczny wzrost liczby osób w wieku emerytalnym w parze z wydłużającą się długością życia stawia pod dużym znakiem zapytania wysokość przyszłych emerytur. Z kolei taki trend może oznaczać, że o wiele więcej towarów i usług będzie trafiało właśnie do owej grupy społecznej.
W naszym kraju brak jeszcze ustaw  regulujących , w tej chwili rząd pracuje nad projektem takiej regulacji. Na rynku działają już jednak parabanki , które oferują tego typu mechanizmy.

 

Odwrócona hipoteka – wyjaśniamy co to jest

Idea ta, jak nazwa wskazuje oparta jest na zasadzie odwrotności kredytu zabezpieczonego na nieruchomości. Na podstawie umowy odwróconej hipoteki instytucja finansowa zobowiązuje się do wypłacenia określonej kwoty na rzecz drugiej strony, która w zamian zrzeka się praw do własności nieruchomości po swojej śmierci.

Owe rozwiązanie jest kierowane głównie do starszych osób żyjących samotnie, którzy nie mają dla kogo przekazać zajmowanego lokalu mieszkaniowego czy domu. Realne wypłaty mogą mieć różne formy  np. systematycznych comiesięcznych rat lub jednorazowego wypłacenia danej kwoty. Należy również wspomnieć, iż wysokość otrzymanego świadczenia zależy od dwóch kryteriów wartości samej nieruchomości i wieku starających się o nie osób. Przeciętna długość życia kobiet jest wyższa, w związku z czym mogą one oczekiwać niższych wypłat, niż ma to miejsce w wypadku mężczyzn.

Sam pomysł wydaje się być słusznym rozwiązaniem dla starszych osób, które nieraz posiadają przedstawiające wysoką wartość nieruchomości w interesujących lokalizacjach. Za pośrednictwem odwróconej hipoteki mogą one zyskać na tej sytuacji oraz polepszyć swoje warunki bytowe będąc już emerytami. Ma to istotną wartość zwłaszcza w momencie, kiedy znacznie wzrastają wydatki na opiekę lekarską i leki.

Odwrócona hipoteka  czy to na pewno się opłaca?

Trzeba jednakowoż także spojrzeć na to z drugiej strony. Zauważmy, że parabanki proponujące takie rozwiązania są nastawione na zarobek. W tej sytuacji cały system opiera się na różnicy pomiędzy realną wartością lokalu mieszkalnego, a sumą, jaka wypłacana jest ich posiadaczom. Senior decydujący się na ten krok musi się więc liczyć z tym, że dostanie jedynie niewielką część wartości posiadanej nieruchomości. Zwyczajowo jest to przedział od 70% do być może jedynie 30% jej wartości. W związku z tym przed złożeniem podpisu na umowie należy się dogłębnie zastanowić, czy: po pierwsze nieruchomość została właściwie wyceniona oraz czy aby na pewno to wyjście jest najkorzystniejsze. Jedynie z finansowego punktu widzenia bardziej opłacalna może być zwyczajnie zbycie posiadanej nieruchomości oraz najem innej , a także wpłacenie nadwyżki w bezpieczny produkt osczędnościowy. W tym wypadku senior będzie mógł dowolnie posługiwać się całą kwotą wynoszącą równowartość obiektu.

Post Comment