Lokaty międzybankowe, WIBOR, WIBID
Lokaty Bankowe

Lokaty międzybankowe, WIBOR, WIBID

WIBOR ? Warsaw Interbank Offered Rate ? jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielać pożyczki innym bankom

WIBID ? Warsaw Interbank Bid Rate ? jest to stawka, jaką gotowe są zapłacić banki za oddanie środków do ich użytku.

Wysokość oprocentowania charakteryzująca lokaty bankowe (zwłaszcza te długoterminowe) jest uzależniona od stóp oznaczonych tymi właśnie terminami. Są to indeksy krótkoterminowych stóp procentowych krajowego rynku lokat międzybankowych.
Co to oznacza?
W przypadku kredytów banki często określają wartość odsetek na podstawie stóp rynkowych. Są one kształtowane przez popyt i podaż na pieniądz na rynku depozytów międzybankowych.
Trafiają tam środki banków posiadających zasoby gotówki większe od wymaganych rezerw obowiązkowych. Utrzymywanie tych pieniędzy we własnej kasie nie daje żadnych korzyści.
Dlatego dobrze jest ulokować je w emitowanych przez skarb państwa bonach, zdeponować w banku centralnym lub pożyczyć innemu bankowi.
W przypadku trzeciego rozwiązania pożyczkobiorcą jest bank, który potrzebuje środków na poprawę swojej płynności. Obie strony muszą wynegocjować warunki transakcji, w tym wysokość odsetek. Nie ma żadnego oficjalnego rejestru tych transakcji, który informowałby o zmianach stóp procentowych.
Dlatego właśnie opracowywane są indeksy rynków lokat międzybankowych, czyli podawane codziennie o 11.00. wskaźniki, które wskazują aktualne oprocentowanie.
Obie stopy ustalane są na fixingu organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych – Forex Polska. Udział w nim mogą brać wszystkie banki pełniące funkcję dealerów rynku pieniężnego.
W ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu, biorące w nim udział banki zobowiązane są do zawierania transakcji z innymi bankami według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia. Rozwiązanie to ma dyscyplinować uczestników systemu i zapobiec próbom manipulacji stawkami.
Niezależnie od okresu, jakiego dotyczą, stopy WIBID i WIBOR podawane są w stosunku rocznym. Stanowią one nie tylko punkt odniesienia w transakcjach banków z klientami, ale informują także o cenie pieniądza.

Post Comment