Lokata finansowa czy konto oszczędnościowe – porównanie
Poradnik Kredytowy

Lokata finansowa czy konto oszczędnościowe – porównanie

Wiele ludzi zastanawia się jak bezpiecznie ulokować swoje pieniądze, tak aby jak najskuteczniej nimi zarządzać i jak najwięcej zarobić. Odpowiedzią na to pytanie jest porównanie między lokatami a kontami oszczędnościowymi. Porównywarki lokat finansowych mogą pomóc wielu osobom, którzy nie do końca rozumieją strukturę i technikę produktów finansowych. Porównanie to nie jest najprostsze, ponieważ oba produkty zaspokajają inne zapotrzebowania i gusta klientów

Blisko połowa oszczędności Polaków ulokowana jest na lokatach bankowych i kontach oszczędnościowych. Tylko kilka procent Polaków inwestuje w obligacje i fundusze obligacyjne.

Największą zaletą produktów oszczędnościowych jest ich prostota. Założenie lokaty terminowej albo konta oszczędnościowego nie wymaga ani doświadczenia, ani specjalistycznej wiedzy. Tym niemniej kluczową sprawą są szczegóły, którymi różnią się konta oszczędnościowe i lokaty finansowe.

Rachunek oszczędnościowy jest to umowa miedzy bankiem a klientem, w której bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza i do dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Zalety konta oszczędnościowego

– Swoboda wypłacania kapitału ? wpłacając pieniądze na wysoko oprocentowane konto oszczędnościowe nie zobowiązujemy się do utrzymywania salda przez umówiony okres. Pieniądze są do dyspozycji w każdej chwili. Wypłata nie oznacza utraty odsetek. Każdy dzień ?przebywania? pieniędzy na koncie oznacza większy zysk.

Wady konta oszczędnościowego

– Niższe oprocentowanie, niż to, które można osiągnąć na lokacie bankowej. Jest to cena, którą trzeba zapłacić za większą elastyczność w gospodarowaniu środkami finansowymi.

– Regulaminy rachunków oszczędnościowych często zawierają obostrzenia dotyczące m.in.:

  • Liczby bezpłatnych przelewów w miesiącu
  • Opłat za prowadzenie rachunku w przypadku spadku salda poniżej poziomu, który został ustanowiony przez bank.

– Brak stabilności oprocentowania ? w momencie gdy spadną stopy procentowe, oprocentowanie kont również zostanie obniżone.
Lokata oszczędnościowa jest to jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawarta na czas określony. Środki pieniężne są wypłacane przez bank wraz z odsetkami na koniec terminu umowy.

 

Zalety lokat bankowych

– Możliwość wypracowania wyższych zysków

– Najwyżej oprocentowane lokaty 6 ?miesięczne mogą przynieść oprocentowanie nawet 9-9.5 % w skali roku (versus konto oszczędnościowe ? oprocentowanie 7-8% w skali roku)

– Stabilność oprocentowania

Wady lokat bankowych

– Mniejsza elastyczność

– Podatek za zlikwidowanie lokaty ? nawet strata wszystkich wypracowanych odsetek

Przed wyborem – lokata czy rachunek – należy zastanowić się, jakie są nasze oczekiwania i wybrać produkt najbardziej do nich dopasowany. Kluczową sprawą jest sprawdzenie oferowanego oprocentowania.

Post Comment