Które lokaty są korzystniejsze długoterminowe czy krótkoterminowe
Lokaty Bankowe

Które lokaty są korzystniejsze długoterminowe czy krótkoterminowe

Lokata długoterminowa to lokata, która trwa ponad sześć miesięcy. Przez ten czas nie mamy dostępu do kapitału, ani do odsetek. Z bankiem podpisujemy umowę i nie możemy jej wcześniej rozwiązać, chyba że zdecydujemy się na zapłacenie karnych odsetek. Takie rozwiązanie oznacza jedynie to, że otrzymamy kapitał, który wpłaciliśmy do banku. Nie możemy liczyć na to, że dostaniemy od banku odsetki od lokaty, za czas jaki nasze pieniądze były ulokowane na lokacie.

Druga możliwość, czyli lokata krótkoterminowa to lokata, która może trwać od jednego miesiąca do sześciu miesięcy. Jest to rozwiązanie dla tych osób, które wiedzą, że przez ten czas pieniądze nie będą im potrzebne, a chcą otrzymać wyższe oprocentowanie niż na lokacie krótkoterminowej.

W tym momencie zaznaczamy ważną różnicę, z punktu widzenia klienta różnicę między tymi lokatami. Lokaty krótkoterminowe mają niższe oprocentowanie od lokat długoterminowych. Klient, który przyjdzie do banku i zapyta pracownika bankowego: Co różni lokatę krótkoterminową od długoterminowej? Otrzyma właśnie taką odpowiedź. Nie ma znaczenia do jakiego banku się udamy i jakiego pracownika zapytamy (mniej czy bardziej doświadczonego), odpowiedź zawsze będzie taka sama.

Nie oznacza to tego, że zawsze mamy wybierać lokatę długoterminową. Klienci, którzy wiedzą, że nie mogą (z różnych przyczyn) założyć na długi okres lokaty, nie powinni tego robić. Pomnażać pieniądze należy tak, jak nam sytuacja (życiowa, finansowa) na to pozwala. Bank nie oczekuje tego, aby klient brał kredyt tylko dlatego, że nie może wypłacić pieniędzy z lokaty.

Post Comment