Kredyt na refinansowanie poniesionych kosztów mieszkaniowych
Poradnik Kredytowy

Kredyt na refinansowanie poniesionych kosztów mieszkaniowych

Kredyt mieszkaniowy na zwrot wydatków mieszkaniowych – bank odda  już poniesione koszty

 

Remontujesz mieszkanie za gotówkę? Nie pozbywaj się faktur bo mogą być przydatne wtedy kiedy nie będziesz się tego spodziewał. Jeśli w okresie do dwóch lat od odnowienia lokum będziesz potrzebować gotówki, poparte fakturami koszty remontu umożliwią ci wzięcie najtańszego na rynku kredytu. Będzie zabezpieczony hipoteką, ale możesz go wykorzystać wedle swojego uznania.
Nie jest powszechnie wiadome, iż bank może przyznać kredyt na pokrycie wydatków, które już zostały poniesione. W bankowym żargonie cel tego typu kredytu to refinansowanie wydatków. Odbywa się to tak, iż bank tak naprawdę oddaje biorącemu kredyt w gotówce, środki które już jakiś czas temu wydał. Wymogiem jest, by środki te (już wydane) stanowiły inwestycję w nieruchomość. Inaczej jest w przypadku tych środków, które bank później przekaże w postaci kredytu  można je przeznaczyć na dowolny cel: zakup auta, działki letniskowej, nawet sfinansowanie wycieczki dookoła globu.

Dzięki hipotece, kredyt ten jest znacznie tańszy od pożyczki pieniężnej, kredytu na kupno auta czy limitu w rachunku. Co więcej, jest oprocentowany identycznie, jak zwykły kredyt mieszkaniowy. Obecnie tego typu kredyty udzielane w złotych posiadają przeciętne oprocentowanie na poziomie 6 %. Dla porównania, bardzo podobny rodzaj finansowania – pożyczka hipoteczna (również jest zabezpieczona hipotecznie oraz może być wykorzystana na jakikolwiek cel, jednak bez refinansowania) jest o ok. 2,5 pkt. proc. droższa. Kredyt na zakup auta kosztuje w Polsce ok. 12-15  % rocznie, a statystyczne oprocentowanie pożyczki pieniężnej bez poręczeń waha się w przedziale 18-20 % rocznie.

Kredyt, który dokładnie nazywa się kredytem na refinansowanie kosztów mieszkaniowych może być trzykrotnie tańszy od przeciętnej pożyczki gotówkowej bo jest zabezpieczony hipotecznie.

Jest on dostępny dla klienta gdy:

  •     Mieszkanie nie jest gwarancją żadnego kredytu  wtedy kredytobiorca zaciąga dług w wysokości identycznej nakładom na remont w złotych
  •     Mieszkanie jest zabezpieczeniem kredytu wziętego na jego kupno  wtedy istnieje możliwość podwyższenia wysokości tego kredytu o kwotę poniesionych (w gotówce) kosztów na odnowienie mieszkania (o ile pozwala na to wskaźnik LTV,     czyli  relacja nowego długu do ceny nieruchomości)
  •     Mieszkanie jest gwarancją kredytu przyznanego na jego zakup i zaciągający go chce go zastąpić tańszym kredytem w innym banku (a więc zrefinansować)  wtedy może od razu podnieść sumę kredytu o wydatki poniesione na odnowienie mieszkania (pod warunkiem, że pozwala na to wskaźnik LTV).
  •     Biorąc kredyt zwany dokładnie kredytem na refinansowanie wydatków mieszkaniowych, obok oprocentowania czy hipotetycznej prowizji, biorący kredyt musi zawrzeć w wydatkach należności związane z ustanowieniem hipoteki. Będą to:
  •     Założenie księgi wieczystej jeśli nieruchomość jej nie posiada  60 zł
  •     Wpisanie prawa własności do księgi wieczystej  200 złotych
  •     Wpis hipoteki na rzecz banku  200 zł
  •     Wykreślenie hipoteki (w przypadku zamiany kredytu)  200 złotych (w tej sytuacji może jeszcze dojść prowizja z tytułu przedterminowej spłaty kredytu w pierwszym banku).

 

 

 

 

 

 

Drugim ograniczeniem jest najmniejsza suma kredytu.

Zwyczajowe procedury instytucji finansowych przyjmują, że najmniejsza wysokość kredytu na zakup nieruchomości to 80 tys. zł.

Praktyka ukazuje jednak, iż banki chętnie udzielają kredytów refinansujących o wysokościach nawet 20-30 tysięcy złotych. Taka suma pieniężna to również dolna granica opłacalności kredytu zabezpieczonego hipotecznie.

Post Comment