Czym jest odwrócona hipoteka?
Kredyty Hipoteczne

Czym jest odwrócona hipoteka?

Odwrócona hipoteka jest kredytem skierowanym do osób w wieku emerytalnym, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rozwiązanie ?odwrotne? do klasycznej hipoteki. To oznacza, że bank jest pożyczkobiorcą, a klient pożyczkodawcą ? sprzedaje swój lokal instytucji finansowej. W zamian otrzymuje świadczenia pieniężne w postaci rat kredytu lub jednorazowej spłaty ? kwota ta jest wolna od podatku! Po śmierci klienta bank staje się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości i może ją sprzedać. W ten sposób rekompensuje sobie kwotę, którą wcześniej wypłacił, powiększoną o odsetki. Jeżeli cena sprzedaży lokalu przewyższa taką sumę, to nadwyżka trafia do spadkobierców.

Odwrócona hipoteka powinna zainteresować zwłaszcza tych z niskimi świadczeniami emerytalnymi bądź bezdzietne małżeństwa. Wprowadzenie odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce wydaje się nieodzowne ? zwłaszcza ze względu na ujemny przyrost naturalny, gdyż  mamy coraz więcej osób starszych i samotnych, które nie mają dzieci. W Polsce żyje 38,132 mln osób, z czego 9,341 mln to emeryci i renciści.Stanowią oni zatem 25% społeczeństwa, a z roku na rok proporcja ta rośnie. Szacuje się, że w 2020 roku w Polsce będzie aż 12 milionów emerytów, czyli ok. 30% społeczeństwa. Ponadto szacuje się, że wydłuży się okres pobierania świadczeń emerytalnych. Co to oznacza w praktyce? Zbyt duża liczba osób pracujących będzie musiała pracować na świadczenia dla emerytów, które będą coraz niższe. Dlatego osoby starsze chętnie będą korzystać z alternatywnych rozwiązań, aby poprawić swój status materialny. Odwrócona hipoteka może się okazać kołem ratunkowym dla wielu rodzin. Osoby samotne, nie mogące liczyć na wsparcie dzieci, o wiele łatwiej oddadzą prawo do mieszkania w zamian za określoną kwotę wypłacaną im aż do śmierci. Będą mogły w pełni samodzielnie i z czystym sumieniem decydować o losie swojego mieszkania czy domu.

Post Comment